+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09

Право - це мистецтво! Робимо все і навіть більше ...

Боргова розписка. Секрети її правильного складення від юристів Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери»

Якщо зважилися дати або взяти гроші в борг, то варто вивчити невелику, але корисну інформацію про цей процес, а також про те, як правильно написати розписку.

           

            Звичайно, можна укласти письмовий договір позики, який посвідчити у нотаріуса. У такому разі всі істотні умови будуть обумовлені в тексті договору, а обставина нотаріального посвідчення убезпечить від можливої відмови зі сторони недобросовісного позичальника від факту підписання документу.

 

            Проте, зазвичай договори позики укладаються на відносно незначні суми, потребують оперативної передачі грошей і нотаріально посвідчити такий правочин не видається за можливе. До того ж сторонам доведеться сплатити нотаріусу за посвідчення договору чималі гроші.

 

            Тут на допомогу приходить розписка, яку позичальник видає позикодавцеві на підтвердження факту отримання грошових коштів. Як свідчить практика, сторони не дуже прискіпливо ставляться до оформлення цього документа. Але за умови готівкової передачі позики, розписка буде чи не єдиним доказом у разі виникнення спору.

           

            Що ж треба зробити сторонам, аби в майбутньому уникнути конфліктних ситуацій, непорозумінь і захистити свої майнові інтереси?

 

  1. Боргова розписка не є договором позики.

 

            Якщо Ви вирішили надати в борг грошові кошти, або ж отримати їх, то, як зазначалося вище, такі дії та умови повернення позиченого варто викласти в договорі позики і додатково підтвердити написаною позичальником борговою розпискою.

 

            Варто наголосити, що боргова розписка сама по собі НЕ Є ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ – це лише підтвердження такого договору, який був укладений між сторонами!!!

 

            Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

            Статтею 1047 Цивільного кодексу України встановлено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

 

  1. Підтвердження права вимагати виконання боргового зобов'язання.

 

            Верховний Суд у своїй постанові від 08 липня 2019 року у справі №524/4946/16-ц зазначив, що розписка як документ, що підтверджує боргове зобов'язання, має містити умови отримання позичальником грошових коштів у борг із зобов'язанням її повернення та дати отримання коштів.

 

            Тому у судових справах про стягнення боргу за договором позики позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов'язання, а суд повинен встановити наявність між позивачем та відповідачем правовідносин за договором позики, виходячи з дійсного змісту і достовірності документа, на підставі якого доводиться факт укладення договору позики та його умов.

 

            У постанові від 22 серпня 2019 року у справі № 369/3340/16-ц Верховний Суд вказав, що за своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який видається боржником позикодавцеві за договором позики після отримання коштів, підтверджуючи як факт укладення договору і зміст умов договору, так і факт отримання боржником від Позикодавця певної грошової суми.

            При цьому факт отримання коштів в борг підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту якої можна встановити, що відбулася передача певної суми коштів від позикодавця до позичальника.

            У справі, яка розглядалася, Верховний Суд вказав на недоведеність існування між сторонами правовідносин за договором позики, оскільки розпискою відповідач лише зобов'язався віддати позивачеві кошти після продажу земельної ділянки, а не повернути отриману в борг суму грошей.

 

            У постанові від 12 вересня 2019 року Верховний Суд зазначив, що розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, і засвідчуючи отримання грошей.

 

            Раніше Верховний Суд України своєю постановою від 11 листопада 2015 року у справі № 6-1967цс15 скасував рішення трьох інстанцій і відмовив особі у поверненні 500000 доларів США, оскільки боргова розписка не містила зобов’язання боржника про повернення коштів.

 

            Отже, досліджуючи боргові розписки або договори позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, а також давати оцінку всім наявним доказам і в залежності від встановлених результатів - робити відповідні правові висновки.

 

  1. Щодо наявності свідків виконання зобов’язання позичальника перед позикодавцем та взяття до уваги їх показів.

 

            У своїй постанові від 18.07.2018 по справі №143/280/17 про стягнення боргу за договором позики Верховний суд України прийшов до висновку, що факт виконання зобов'язання за договором позики, не може бути доведений за допомогою пояснень сторони і показань свідків. Наявність у позивача боргового документа - розписки відповідача свідчить про невиконання ним взятих на себе зобов'язань.

 

  1. Як правильно написати розписку і що обов'язково повинно бути в ній зазначено.

           

            - Найменування документа - «Розписка»;

            - Прізвище, ім'я, по батькові сторін угоди тобто Позикодавця і Позичальника;

            - Данні, що ідентифікують особу, наприклад, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, коли і ким він був виданий;

            - Розмір грошових коштів, що надаються у позику чи інший предмет позики;

            - Термін, на який надається позика;

            - Зобов’язання повернути отримані у позику грошові кошти чи інший предмет позики;

            - Дата, а також місце складання розписки, передача грошей або інших предметів позики, особистий підпис Позичальника і Позикодавця;

            - Інша інформація, яку сторони вважатимуть важливою при укладанні цієї угоди.

 

            Бажано, щоб розписка була написана власноручно позичальником.

 

            Не зайвим буде вказати підписи і дані про свідків, (як правило, мінімум двох), такого договору. Такі підписи виключають можливість оскаржити власний підпис позичальником або ситуації, коли позичальник каже, що договір уклав під дією сили чи обману, що тягне за собою визнання договору недійсним.

 

            Зразок-приклад складання розписки:

 

РОЗПИСКА

            «Я, Прізвище Ім'я По батькові (Позичальника), дата і рік народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків; номер паспорта, коли і ким він був виданий), проживаючий за адресою: ______, даю цю розписку Прізвище Ім'я По батькові (Позикодавця), дата і рік народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків; номер паспорта, коли і ким він був виданий), проживаючому за адресою: ______, про те, що я, ПІБ Позичальника отримав від ПІБ Позикодавця в борг грошову суму в розмірі ____ (розмір боргу прописом), готівковим способом.

            Я, Прізвище Ім'я По батькові (Позичальника) зобов'язуюся повернути борг у розмірі ____ (розмір боргу прописом) - Прізвище Ім'я По батькові (Позикодавця) у повному обсязі, у строк до «___» ________ 202_ року.

            Розписка написана мною власноруч «___» ______ 202_ року, місце складання розписки.

 

            ПІБ Позичальника

 

            (Підпис)

 

            ПІБ Позикодавця

 

            (Підпис)»

 

  1. Строк виконання зобов’язання.

 

            Якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

            Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

            Боржник має право виконати свій обов’язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту.

            Звернення до суду можливе у випадку, коли існують докази відмови боржника повернути позичені кошти (майно) або дата повернення прострочена.

            Позовна давність, тобто строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права у разі невиконання зобов’язання позичальника за борговою розпискою становить три роки від зазначеної дати повернення боргу.

 

            Якщо у розписці не визначено строк виконання зобов’язання, тобто у розписці не зазначається дата повернення коштів, в цьому випадку необхідно виходити з вимог ч. 2 статті 530 ЦК України, а саме: якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

 

            Отже, слід надіслати вимогу позичальнику про повернення коштів, направивши її поштовим зв’язком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або цінним листом з описом вкладення), або вручити особисто боржнику.

 

            Відповідно до ч. 1 ст. 625 Цивільного Кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

 

            А тому, у разі не виконання зобов’язань позичальником з повернення суми позики, до нього може бути застосовано ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України, відповідно до якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

            У даному випадку, як і в попередньому, також необхідно поштовим зв’язком або особисто направити боржнику вимогу про сплату 3% річних та інфляційних втрат за весь час прострочення.

 

  1. Розписка про отримання завдатку.

 

            Розписка потрібна не тільки для отримання грошей в борг, а й у разі отримання завдатку, наприклад, при купівлі-продажу нерухомості.

 

            Частиною 1 ст. 570 Цивільного кодексу України встановлено, що завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.

            Отже, розписка про отримання завдатку, складається за такою самою формою, що наводилася в якості прикладу вище. Однак, крім всього вказаного, така розписка повинна містити зазначення того, що грошові кошти були отримані саме в якості завдатку і передані в забезпечення виконання договору (угоди). Сторонами в розписці мають бути ті ж, що і за договором.

 

  1. Поради Позичальнику.

 

            Позичальнику, тобто особі, яка отримала гроші в борг, слід звернути увагу на наступне.

           

            - Згідно з ч. 1 ст. 1048 Цивільного Кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

           

            Отже, при отриманні грошей у борг обов'язково необхідно визначити умови платності або безоплатності позики.

 

            Тобто, якщо сторони домовилися про те, що кошти беруться без сплати відсотків, а в розписці про це не вказано, то Позикодавець в майбутньому має змогу через суд стягнути з позичальника плату за користування грошима. Тому, якщо позика безкоштовна, при складанні розписки слід обов'язково вказати, що Позикодавець не матиме права на отримання відсотків від суми позики.

 

            - При поверненні боргу повністю або частково обов'язково беріть письмову розписку з Позикодавця про отримання ним грошей.

 

            Важливо, щоб така розписка містила відомості про те, що кошти Позикодавець отримав від позичальника саме в рахунок погашення боргу по розписці або договором, за якими були отримані кошти в борг, згідно з розпискою від «___» ________ 202_ року.

 

            Крім того, при поверненні повного розміру боргу вимагайте від Позикодавця повернути Вам оригінал складеної Вами початкової розписки про отримання позики. Наявність такої розписки у боржника є підтвердженням виконання ним договору позики.

 

 

            - Ще одним важливим моментом, на який слід звернути увагу, є повернення грошових коштів у безготівковій формі. Позичальники, як правило, упевнені, що перерахувавши грошові кошти на банківський рахунок позикодавця, матимуть у своєму розпорядженні беззаперечний доказ виконання зобов’язання – квитанцію про сплату або платіжне доручення. Насправді ж, повертаючи позику, позичальник у багатьох випадках неправильно вказує призначення платежу або ж взагалі не зазначає його (у випадку сплати на картковий рахунок). У подальшому довести, що саме на повернення позики було проведено платіж, є вкрай складно.

 

            - Якщо Ви отримуєте позику в іноземній валюті, в такому разі у розписці необхідно чітко вказати, в якій валюті підлягає борг поверненню і зміни (збільшення) в разі коливання курсу валюти.

 

            У даній статті ми зібрали коротку і найбільш важливу інформацію, що стосується досить актуальної теми, як складання розписки, але при виникненні інших невикладених у статті питань, Вам слід звернутися за детальною консультацією до наших спеціалістів, які завжди прийдуть Вам на допомогу і зможуть не тільки відповісти на питання, а й при необхідності нададуть професійну консультацію при оформленні позикових правовідносин, а у випадку недобросовісності Вашого контрагента захистять Ваші інтереси в судових інстанціях.

  Контакти

м. Черкаси, 18000, вул. Небесної Сотні, 31, оф. 18

+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09
vovkpartners@gmail.com

Vovk&Partners
Дизайн та розробка - Vladyslav Kurilov

Наша компанія налічує професійних адвокатів та команду досвідчених юристів, які мають суттєвий досвід у відстоюванні прав та інтересів громадян, а також підприємств, установ, організацій.