Також ми приймаємо оплату послуг в криптовалюті

Telegram бот для запису

Право - мистецтво! Робимо все і навіть більше ...

Послуги компанії Vovk & Partners

Представництво в судах:

 

 • надання усних і письмових консультацій по спірних питаннях;
 • здійснення правової експертизи документів;
 • визначення можливих варіантів урегулювання спірних питань у досудовому порядку;
 • участь у переговорах по досудовому врегулюванню спорів (медіація);
 • підготовка мирових угод;
 • захист інтересів клієнта при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • збір, аналіз доказів і визначення тактики захисту інтересів клієнта в суді;
 • підготовка й пред’явлення позовної заяви або іншого процесуального документа (заяви, скарги) до суду;
 • вивчення, аналіз позовної заяви поданої проти клієнта, підготовка письмових заперечень;
 • участь у розгляді справ у суді в першій, апеляційній, касаційній інстанції, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, одержання копій документів, залучених до матеріалів справи, а також копій рішень, постанов, ухвал, участь у судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні й оцінці доказів, заява клопотань і відводів, дача усних і письмових пояснень;
 • консультування клієнтів щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред’явлення зустрічного позову, наслідків мирової угоди укладеної в ході судового розгляду, а також процесуальне оформлення зазначених дій;
 • консультування клієнтів з питань призупинення й закриття провадження справи, залишення позову без розгляду;
 • оскарження рішення, постанови, ухвали суду в апеляційному, касаційному порядку;
 • підготовка заперечень на апеляційну, касаційну скаргу.

 

Кримінальне провадження:

 

 • комплексний захист інтересів клієнта в різних процесуальних статусах на стадії досудового провадження;
 • повний юридичний супровід господарської діяльності, її аналіз на предмет відповідності вимогам законодавства, проведення внутрішніх перевірок;
 • представництво інтересів клієнта в контролюючих і правоохоронних органах, надання правової допомоги під час перевірок і при отриманні запитів контролюючих і правоохоронних органів;
 • проведення адвокатських розслідувань;
 • організація і супровід незалежних судових експертиз;
 • захист інтересів клієнта в процесі розгляду кримінальних проваджень судами усіх інстанцій;
 • підготовка процесуальних документів;
 • супровід клієнта під час спілкування з представниками правоохоронних органів;
 • представництво позиції та інтересів клієнта в судових органах;
 • оскарження постанов про обрання запобіжного заходу;
 • підготовка скарг, клопотань та зауважень;
 • збирання бази доказів, розробка стратегії захисту інтересів клієнта на всіх етапах розвитку процесу, а також тактичних прийомів у веденні судової справи;
 • постійне консультування з будь-яких питань, що виникають у процесі захисту, представлення інтересів;
 • відвідування підзахисного в слідчому ізоляторі;
 • збір характеризуючих матеріалів, збір відомостей про факти, які можуть бути використані як докази, зокрема: витребування документів від підприємств, установ, організацій, об'єднань, від громадян за їх згодою;
 • отримання письмових висновків фахівців з питань, які потребують спеціальних знань, опитування громадян;
 • подача цивільного позову;
 • участь адвоката на стадії виконання вироку;

 

Спори в банківській та фінансовій сферах:

 

 • підготовка проектів різних кредитних і позикових договорів;
 • підготовка проектів угод, що забезпечують та гарантують виконання боржником своїх зобов’язань за кредитними та позиковими договорами;
 • участь у переговорних процесах з учасниками угод із залучення фінансування;
 • консультування позичальників та позикодавців з різних питань українського права щодо укладання та виконання банківських і фінансових угод;
 • реєстрація кредитних договорів у Національному банку України;
 • участь у судових спорах щодо повернення банківський вкладів;
 • консультування з питань банкрутства і реструктуризації боргів.

 

Податкові спори:

 

 • податкові консультації (адміністрування податків, податок на прибуток, ПДВ і т.д.);
 • консультування клієнтів щодо оподатковування експортних і імпортних операцій;
 • супровід операцій з відшкодування податку на додану вартість;
 • надання консультацій для всіх видів операцій та угод;
 • надання консультацій з оподаткування іноземних компанії та їх представництв;
 • надання консультацій з застосування положень міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування;
 • реструктуризація бізнесу з урахуванням оптимальних податкових наслідків;
 • податкове планування діяльності клієнтів;
 • планування доходів і витрат для фізичних осіб;
 • юридичний супровід при проведенні перевірок податковими органами;
 • юридичний супровід при оскарженні рішень податкових та інших контролюючих органів у рамках адміністративних процедур;
 • представництво інтересів клієнтів у судових процесах;

 

Сімейні та спадкові правовідносини:

 

 • складання договорів в сфері сімейних та спадкових правовідносин, в тому числі шлюбних контрактів, договорів про поділ майна подружжя, договорів про утримання та виплат аліментів, договорів про встановлення місця проживання та участі у вихованні дитини;
 • консультування та представництво з таких питань: розірвання шлюбу, поділ майна; майнові та немайнові прав осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах; аліментні правовідносини;
 • встановлення та оспорювання батьківства, встановлення місця проживання дитини, визначення порядку участі у вихованні дитини, виховання та утримання дитини тим з батьків, який проживає окремо;
 • встановлення опіки та піклування, позбавлених батьківського прав, усиновлення; застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі програм сурогатного материнства;
 • спадкування за заповітом і за законом, здійснення права на спадкування, оформлення прав на спадщину;

представництво в органах нотаріату при оформленні спадкових прав;

 • захист інтересів клієнта при вирішені всіх сімейних та спадкових спорів в судових установах України.
 • Розірвання шлюбу
 • Аліменти
 • Визначення місця проживання дитини
 • Розділ спільного майна (в т.ч. бізнесу) подружжя
 • Сімейний адвокат

 

Трудові спори:

 

 • підготовка колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про конфіденційну інформацію;
 • підготовка трудових договорів, контрактів, інших угод з працівниками;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень, інших актів керівництва компанії;
 • консультації з питань використання різних способів оформлення відносин з працівниками;
 • проведення переговорів з працівниками у випадку виникнення конфліктних ситуацій;
 • представництво інтересів клієнтів в якості позивачів і відповідачів у трудових спорах в судах.
 • Трудові спори
 • Спори про незаконні звільнення
 • Матеріальні спори в трудових відносинах
 • Допомога в дотриманні трудових гарантій працівників
 • Накази (прийом на роботу та звільнення, відрядження та інше)
 • Колективний договір
 • Положення про захист персональних даних

 

Справи про адміністративні правопорушення:

 

 • представництво клієнтів у справах про адміністративне правопорушення, оцінка перспективи ведення справи;
 • визначення тактики ведення справи про адміністративне правопорушення;
 • збір та пред’явлення суду матеріалів по справі про адміністративне правопорушення;
 • виклик на судове засідання інспекторів ДАІ МВС, які склали протокол про адміністративне правопорушення;
 • пред’явлення суду процесуальних порушень, якщо останні були допущені при оформленні справи про адміністративне правопорушення;
 • пошук та пред’явлення додаткових доказів в справі про адміністративне правопорушення;
 • оскарження рішення суду у справах про адміністративні правопорушення;
 • захист прав та інтересів клієнта на усіх судових засіданнях у справі про адміністративне порушення;
 • оскарження постанов про накладання адміністративного стягнення.

 

Юридична допомога та консультації:

 

 • Адвокат у кримінальному провадженні
 • Усна консультація на особистому прийомі
 • Нескладні консультації по телефону і онлайн
 • Підготовка досудових листів, претензій, вимог
 • Підготовка позовної заяви, скарги до суду (немайновий спір)
 • Підготовка позовної заяви, скарги до суду (майновий спір)
 • Допомога в ДАІ
 • Допомога в купівлі-продажу автотранспорту
 • Послуги у сфері судочинства

 

Цивільні справи:

 

 • Представництво в суді у цивільній справі (немайновий спір)
 • Представництво в суді у цивільній справі (майновий спір)
 • Виділення в натурі майнового паю члена КСП
 • Спори щодо виконання зобов’язань
 • Спадкові спори
 • Земельні спори
 • Захист права власності
 • Відшкодування шкоди внаслідок протиправних дій
 • Захист авторських прав

 

Адміністративні справи:

 

 • Представництво в суді в адміністративній справі
 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень
 • Досудове адміністративне оскарження рішень податкових органів
 • Судове оскарження рішень податкових органів
 • Допомога в отриманні прав на соціальні виплати, пільги, компенсації

 

Господарські спори:

 

 • Представництво в суді у господарській справі
 • Спори за договорами купівлі-продажу, поставки
 • Спори за договором оренди майна у сфері господарювання
 • Спори за договорами підряду та надання послуг
 • Спори у сфері корпоративних правовідносин
 • участь у переговорах з правовою експертизою різних видів договорів;
 • юридичний аудит господарської діяльності підприємства;
 • комплекс послуг з реєстрації ФОП та юридичних осіб;
 • вирішення спорів учасників господарських товариств;
 • реєстрація змін у статутному капіталі та установчих документах юридичних осіб;
 • підготовка договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, оренди, позики, будівельного підряду, інвестиційних, лізингових контрактів, агентських, дистрибьюторських угод і т.д.;
 • консультування з питань застосування різних способів забезпечення виконання договірних зобов’язань;
 • консультування з питань необхідності й процедур ліцензування й сертифікації в Україні;
 • представництво клієнта в судах при розгляді господарських спорів;
 • представництво інтересів клієнта в державних (виконавчих) органах;
 • комплексне консультування резидентів і нерезидентів з питань, пов’язаним із зовнішньоекономічною діяльністю, на території України;
 • складання й експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
 • складання індивідуальних і колективних трудових договорів, правил трудового розпорядку, іншої внутрішньої документації підприємства, що обслуговує трудові відносини;
 • консультування з питань особливостей реалізації трудових і соціальних прав працівників;
 • консультування й представництво інтересів клієнта при розгляді трудових суперечок.
 • Абонентське обслуговування юридичних осіб
 • Антирейдерський комплекс заходів
 • Вирішення корпоративних спорів між учасниками юридичних осіб
 • Злиття, приєднання, поділ, виділення, реорганізація, ліквідація підприємств
 • Оформлення виходу учасника з господарського товариства
 • Збільшення, зменшення статутного капіталу
 • Комплекс послуг з реєстрації ФОП, ПП, ТОВ та інших юридичних осіб
 • Комплекс послуг з реєстрації зміни складу засновників, статутного капіталу
 • Отримання довідок, виписок, витягів з ЄДР
 • Реєстрація платником єдиного податку
 • Реєстрація та постановка на облік юридичних осіб, внесення змін до ЄДР, ліквідація підприємств
 • Отримання печатки, штампа

 

Аудит:

 

 • Юридичний аналіз господарської діяльності компанії
 • Юридичний аналіз кадрової документації
 • Юридичний аналіз діловодства