+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09

Право - це мистецтво! Робимо все і навіть більше ...

Виїзд дитини за кордон. Що необхідно знати і які документи потрібні.

Влітку особливо актуальним буде відпочинок за кордоном. Однак, тоді виникає безліч питань щодо виїзду дітей. Тому важливо знати, з ким може дитина перетинати кордон та які документи для цього потрібні.

 

            Відповідно до ч. 2 ст. 313 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом.

 

            Порядок виїзду дітей за межі України передбачено «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 № 57.

 

            За указаними Правилами можна здійснити виїзд дитини за кордон:

            - в супроводі одного з батьків;

            - без супроводу батьків;

            - у складі групи дітей.

 

            Відповідно до пункту 4 зазначених Правил виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

            1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

            Варто зазначити, що дозвіл батька чи матері на перетин дитиною кордону потрібен тільки громадянам України. Діти, які мають громадянство інших держав, можуть виїжджати з України без пред’явлення такої довіреності.

            Для оформлення довіреності необхідно звернутися до нотаріуса та надати такі документи:

  1. Оригінали паспортів батьків;
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків;
  3. Свідоцтво про народження дитини.

 

            2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:

  1. якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
  2. якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС.
  3. у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:

– свідоцтва про смерть другого з батьків;

– рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

– рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

– рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

– рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

– довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

– довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем;

– свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

 

            3) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця під час пред’явлення рішення суду або органу опіки та піклування (районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі його утворення), сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади) або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків, який має намір виїзду з дитиною або який уповноважив на це нотаріально посвідченою згодою інших осіб;

            4) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у разі тимчасового виїзду з України на строк до одного місяця та більше дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на захворювання, передбачені частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, під час пред’явлення таких документів або їх копій, засвідчених нотаріально чи органом, який їх видав:

  1. довідки, виданої органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, (у разі коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за три місяці);
  2. документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ, (у разі коли сума заборгованості по аліментах становить понад три місяці, але не більше чотирьох місяців).

 

Пунктом 5 вищезазначених Правил визначено, що виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

 

Вимоги щодо виїзду групи дітей на відпочинок та оздоровлення встановлює «Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення».

Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи дітей (двох і більше) віком від 7 до 18 років за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.

Однак, дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах).

Однак дія Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах).

Для виїзду за кордон групи дітей необхідна згода Мінсоцполітики, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрації (за місцем проживання дітей), якщо:

- організаторами є місцеві структурні підрозділи відповідної обласної чи Київської міської держадміністрації;

- до складу групи входять діти із зон безпеки (прилеглих до територій проведення бойових дій);

- до складу групи входять діти з різних регіонів.

Мінсоцполітики доручає управлінням соцзахисту підбір дітей і підготовку документів, якщо офіційне запрошення надано іншою державою.

Не менше ніж за 15 робочих днів до виїзду організатор має подати (направити поштою) відповідному органові необхідні документи, серед яких:

- заява;

- список приймаючих сімей (з підтвердженням їх осіб, відсутності залежностей та судимості);

- нотаріально засвідчені копії згоди опікунів;

- список групи дітей та осіб, що їх супроводжують;

- копія договору про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей, яка має бути нотаріально засвідчена, а також запрошення двома мовами (українською та мовою держави, до якої їдуть діти);

- копії установчих документів організатора, які мають бути нотаріально засвідчені, а також витяг з ЄДР;

- детальний опис маршруту з зазначенням місця збору групи дітей, часу перебування у дорозі, виду транспорту, місця і тривалості транзитних зупинок та умови харчування протягом шляху прямування, а також контактні дані особи, відповідальної за перевезення дітей до місця збору групи;

- довідки про стан здоров'я кожної дитини тощо.

 

            Нерідко трапляються випадки, коли батько не дає згоду на виїзд неповнолітніх дітей з України. В такому разі, якщо вирішити спір не вдається мирним шляхом, єдиним варіантом вирішення цієї ситуації є звернення до суду.

            Варто зазначити, що в позовній заяві про надання дозволу на виїзд громадянина України, який не досяг 16-річного віку, за кордон без згоди та супроводу одного з батьків має бути чітко аргументована мета вивезення дитини за кордон.

            Юристи Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери» завжди прийдуть Вам на допомогу при виникненні у Вас складнощів щодо виїзду Вашої дитини за межі України.

           

            Як вивезти за кордон дитину батькові, який проживає окремо.

 

            Коментар юриста Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери».

 

            Один із батьків, який хоча і проживає окремо від дитини, також може поїхати з нею за кордон. Однак ця особа повинна належно виконувати батьківські обов'язки та своєчасно сплачувати аліменти.

            Для виїзду з дитиною за кордон така особа повинна звернутися до того з батьків, з яким проживає дитина, для його згоди. У такому разі потрібно відправити рекомендований лист із повідомленням про вручення, вказавши у ньому мету поїздки.

            У разі, якщо той з батьків, з ким проживає дитина, відмовляє у наданні згоди, за отриманням згоди на виїзд можна також звернутися до суду.

           

            Для отримання дозволу на виїзд дитини фахівці Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери» у разі потреби складуть і направлять рекомендовані листи з повідомленням про вручення батькові або матері. Для обґрунтування виїзду також може знадобиться довідка про заборгованість від державного або приватного виконавця.

            У разі відмови одного з батьків у виїзді дитини за кордон, юристи Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери» складають заяву до суду про надання дозволу на виїзд дитини без згоди батька або другого з батьків і разом із зібраними доказами направляють її до суду. При необхідності адвокати Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери» представляють інтереси одного з батьків в суді в якості представника.

 

            Законодавством України чітко визначено механізм виїзду дітей за межі України. Отже, щоб не пропустити задуману поїздку, необхідно заздалегідь потурбуватися про необхідні документи для виїзду дитини за кордон.

           

            Для отримання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька або матері, ми радимо скористатися послугами наших адвокатів. Фахівці Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери» мають великий досвід у вирішенні сімейних спорів, і точно знають до кого звертатися у разі виникнення такої необхідності, як коректно скласти заяву на виїзд дитини за кордон та інші тонкощі справи.

            Щоб отримати консультацію і скористатися послугами Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери», зателефонуйте за номером телефону, вказаному на сайті. Також Ви можете залишити свої контактні дані у формі вище, і ми Вам зателефонуємо.

  Контакти

м. Черкаси, 18000, вул. Небесної Сотні, 31, оф. 18

+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09
vovkpartners@gmail.com

Vovk&Partners
Дизайн та розробка - Vladyslav Kurilov

Наша компанія налічує професійних адвокатів та команду досвідчених юристів, які мають суттєвий досвід у відстоюванні прав та інтересів громадян, а також підприємств, установ, організацій.