+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09

Право - це мистецтво! Робимо все і навіть більше ...

Отримали кредит у спадок. Як зробити так, щоб уникнути платежів за чужими боргами. Алгоритм дій.

Відповідно до ст. 1216 Цивільного Кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

            Статтею 1216 Цивільного Кодексу України встановлено, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

            Згідно зі ст. 1282 Цивільного Кодексу України у разі смерті боржника за кредитним договором за наявності спадкоємців відбувається заміна боржника в зобов’язанні, який несе відповідальність у межах вартості майна, одержаного у спадщину. Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Вимоги кредитора спадкоємці зобов'язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено. У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора звертає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

            Тобто, зі смертю боржника зобов’язання по поверненню кредиту включаються до складу спадщини, а тому умови кредитного договору щодо строків повернення кредиту чи сплати його частинами не застосовуються, а підлягають застосуванню норми статті 1282 ЦК України щодо обов’язку спадкоємців задовольнити вимоги кредитора шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.

            Керуючись вищевказаними нормами, банківські установи продовжують стягувати заборгованість за кредитним договором навіть після смерті позичальника, пред’являючи вимоги до його спадкоємців.

            Отже, для уникнення відповідальності за чужі борги, ми спробуємо дослідити основні моменти, необхідні для визначення обсягу відповідальності спадкоємця перед банком, у зв’язку з чим звернемо увагу на сім аспектів, які Вам у цьому допоможуть.

  1. Дотримання строків на пред’явлення претензії до спадкоємців.

            Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 1281 Цивільного Кодексу України кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

            Тобто, повинні існувати докази на підтвердження дати ознайомлення кредитора з фактом смерті позичальника. Наприклад, це може бути лист спадкоємців із повідомленням про смерть, ухвала суду про відмову у відкритті провадження, постанова державного виконавця про закриття провадження тощо. Відсутність таких документів не дає можливості встановити точну дату, коли кредитор довідався про смерть позичальника, а отже і не дає підстав для висновку про дотримання строків, визначених ст.1281 ЦК України.

            Недотримання зазначених строків позбавляє кредитора права вимагати виконання спадкоємцями обов’язку по сплаті заборгованості за договором незалежно від того, чи забезпечений цей кредит, чи ні. До такого висновку дійшов Верховний суд України у постанові № 6-33цс15 від 08 квітня 2015 року.

  1. Коло спадкоємців, які прийняли спадщину.
  2. Дійсний розмір вимог кредитора.

            Отже, при дотриманні кредитором строків, визначених статтею 1281 ЦК України, та правильному визначенні кола спадкоємців, необхідно встановити дійсний розмір вимог кредитора (перевірити розрахунок заборгованості станом на день смерті боржника, який є днем відкриття спадщини).

  1. Обсяг спадкового майна та його вартість.

            Відповідно до ч. 1 ст. 1282 Цивільного Кодексу України спадкоємці зобов´язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов´язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

            При доведеності та обґрунтованості вимог кредитора боржника, необхідно встановити обсяг спадкового майна та його вартість, визначивши тим самим межі відповідальності спадкоємця (спадкоємців) за боргами спадкодавця відповідно до частини першої статті 1282 ЦК України.

            При здійсненні такого аналізу обов’язково необхідно звертати увагу на вартість успадкованого майна. При цьому до уваги береться саме вартість, визначена доказами зі спадкової справи, яка зазвичай є нижчою від ринкової.

            Для визначення обсягу відповідальності спадкоємців варто визначити загальну вартість успадкованого майна. Саме цим розміром і обмежується Ваш обов’язок перед кредитором по сплаті заборгованості. Наприклад, якщо сума до стягнення згідно з позовом становить 150 000 грн., а вартість успадкованого майна визначається в межах 50 000 грн., то максимальна сума, на яку може претендувати банк обмежена 50 000,00 грн. При цьому, якщо спадкоємців декілька, то ця сума розподіляється між ними пропорційно часткам у спадщині.

            Враховуючи принцип змагальності цивільного процесу, який передбачає, що кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, доводити обсяг спадкового майна та його вартість повинен спадкоємець, який заперечує проти вимог кредитора спадкодавця, оскільки відповідальність спадкоємця за зобов'язаннями спадкодавця обмежена вартістю успадкованого майна. До такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові по справі № 640/6274/16-ц від 18 вересня 2019 року.

  1. Аналіз складових заявленої суми боргу.

            Окремої уваги заслуговує питання дослідження складових частин суми заборгованості, що заявлена кредитором, зокрема: тіло кредиту, відсотки за користування грошовими коштами, штрафні санкції.

            Варто зазначити, що спадкоємці несуть зобов’язання з погашення нарахованих відсотків і неустойки тільки в тому випадку, якщо вони вчинені позичальникові за життя. Інші нараховані зобов’язання фактично не пов’язані з особою позичальника і не можуть присуджуватися до сплати спадкоємцями. До такого висновку прийшов Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 32 Постанови від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин».

            Таким чином, при підготовці позовної заяви та розрахунку заборгованості кредитор повинен врахувати вищевказаний висновок та зупинити нарахування відсотків та штрафних санкцій станом на дату смерті позичальника. Всі суми, нараховані після цієї дати, стягненню зі спадкоємців не підлягають.

            Крім того, необхідно уважно проаналізувати чи всі платежі, здійснені позичальником, враховані у наданому розрахунку заборгованості; чи враховано у розрахунок заборгованості суми, внесені спадкоємцями після смерті позичальника; чи за правильною відсотковою ставкою нараховано відсотки по кредиту, тощо.

            Додатково варто звернути увагу на розмір боргу, заявлений у претензії, та порівняти його з розміром, визначеним у позовній заяві. Досить часто на практиці доводиться стикатися з тим, що, наприклад, банківська установа заявляє претензію до спадкоємців у розмірі 300 000 грн., а у позовній заяві вже просить стягнути суму в розмірі 35 000 доларів США, оскільки кредит брався позичальником у 2014 році у валюті. Однак, у перерахунку на даний час така сума у валюті значно перевищує заявлений спочатку розмір боргу у гривневому еквіваленті. Цілком закономірно виникає питання: чи правомірні подібні дії банківської установи? Вважаємо, що ні, адже якби у претензії до спадкоємців кредитор вказав суму в розмірі 35 000 доларів США, то спадкоємець, оцінивши можливі ризики, міг би відмовитися від прийняття спадщини та не нести зайві фінансові витрати.

  1. Перевірка наявності рішення суду про стягнення боргу з позичальника за життя.

            Важливим моментом є встановлення факту наявності/відсутності рішення суду про стягнення суми боргу за кредитним договором за життя спадкодавця.

            Якщо на день смерті позичальник мав заборгованість за кредитним договором, наприклад, у розмірі 300 000 грн., що визначена рішенням суду, яке набрало законної сили, і яка не була ним погашена, то відповідно і обсяг відповідальності спадкоємців обмежується виключно даним розміром боргу.

            Вимоги про перерахунок заборгованості станом на дату смерті позичальника є безпідставними, оскільки за життя позичальника кредитор не звертався до нього з вимогами про сплату додатково нарахованих процентів за користування кредитними коштами, а отже він не має права вимагати їх стягнення з Вас.

            Крім того, за таких обставин, недопустимим з боку кредитора є пред’явлення нового позову до спадкоємців, оскільки статтею 18 ЦПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

            А тому, такий спосіб захисту прав позивача є неналежним, оскільки призводить до подвійної відповідальності позичальника за кредитним договором, а як наслідок його правонаступників, що є неприпустимим.

            Враховуючи наявність рішення суду про стягнення заборгованості за спірним кредитним договором, позивач мав би вчинити дії, направлені на ініціювання примусового виконання такого рішення шляхом отримання виконавчих документів та пред’явлення їх до виконання до органів Державної виконавчої служби України.

            У випадку наявності відкритого виконавчого провадження, позивач має право вимагати сплати лише суми, визначеної у відповідному виконавчому документі, при цьому виключно в межах виконавчого провадження.

  1. Наявність страхування кредиту.

            Також, не можна залишати поза увагою ще один аспект – це наявність страхування кредиту, оскільки Банки страхують майже всі кредити, зокрема, на випадок смерті позичальника. Доволі часто на практиці трапляється ситуація, коли страхова компанія компенсувала кредитній організації залишок тіла кредиту з відсотками, а після того кредитна організація заявляла позов до суду до спадкоємця з метою отримання ще однієї ж такої суми кредитної заборгованості.

            Отже, підсумовуючи викладене, наявність обов’язку спадкоємців сплатити кошти за кредитом спадкодавця залежить від багатьох чинників та потребує доведення у суді. Наші фахівці завжди прийдуть Вам на допомогу, детально проаналізують усі наявні документи або матеріали власно вже судової справи, та визначать наявність чи відсутність вищевказаних аспектів для як найкращого вирішення даних питань.

  Контакти

м. Черкаси, 18000, вул. Небесної Сотні, 31, оф. 18

+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09
vovkpartners@gmail.com

Vovk&Partners
Дизайн та розробка - Vladyslav Kurilov

Наша компанія налічує професійних адвокатів та команду досвідчених юристів, які мають суттєвий досвід у відстоюванні прав та інтересів громадян, а також підприємств, установ, організацій.