+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09

Право - це мистецтво! Робимо все і навіть більше ...

Справа в якій вдалося довести форс-мажорні обставини та звільнити від відповідальності державне підприємство

В Господарському суді Черкаської області понад три роки розглядалася справа за позовом приватного підприємства "Росток" до ТОВ "Лідер Агро Транс" (надалі - відповідач 1) та ДП "Дослідне господарство ім. М.І. Кутузова Інституту сільського господарства Причорномор`я Національної академії аграрних наук України" (надалі - ДП "ДГ ім. М.І. Кутузова"/Відповідач 2) про солідарне стягнення 1470034, 00 грн. шкоди (збитків), заподіяних майну позивача - комбайну марки CLAAS LEXION 480, внаслідок пожежі, що відбулася 05.07.2016 на території ДП "ДГ ім. М.І. Кутузова" за адресою: с. Прямоболка, Харцизький район, Одеська область, де вказаний комбайн знаходився відповідно до договору на виконання сільськогосподарських робіт від 21.06.2016, укладеного відповідачами між собою. В свою чергу ТОВ "Лідер Агро Транс" отримав вказаний комбайн в оренду по договору від 01.06.2016 № 01/06, укладеному із позивачем.
Свої позовні вимоги позивач обґрунтовув тим, що пожежа, внаслідок якої було пошкоджено майно позивача, виникла з вини відповідача 2, у якого вказане майно перебувало на тимчасовому зберіганні на підставі договору про виконання робіт, укладеного між відповідачами. А оскільки договірні правовідносини позивача та відповідача 1 виникли на основі договору оренди, за умовами якого вказане майно було передане відповідачу в оренду, то позивач вважав, що збитки, завдані відповідачами, мають бути відшкодовані шляхом солідарного стягнення з них 1 470 034 грн завданої ними шкоди.
ДП "Дослідне господарство ім. М.І. Кутузова Інституту сільського господарства Причорномор`я Національної академії аграрних наук України" звернувся за правовою допомогою до Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери».
Саме представниками Адвокатського об’єднання «Вовк та Партнери» в судових засіданнях було доведено, що між ДП "ДГ ім. М.І. Кутузова" та позивачем відсутні будь-які договірні відносини, а шкода майну позивача була завдана внаслідок дії непереборної сили. Так, рішенням Господарського суду Черкаської області від 30.07.2019 року по справі № 925/1478/16 у задоволенні позову відмовлено.
Посилання на рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83412859.
Українське законодавство визначає, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) як надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору.
Форс-мажор впливає на:
- звільнення від цивільно-правової відповідальності;
- перебіг позовної давності;
- продовження термінів надходження виручки (надходження товарів) у ЗЕД;
- відстрочка (списання) податкового боргу.
Законом також встановлено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають за заявою суб’єкта господарювання сертифікат про такі обставини. Про державну підтримку сільського господарства України (Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV).
Відповідно до положень частини першої статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
Відповідно до частини 2 статті 218 Господарського кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб`єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

  Контакти

м. Черкаси, 18000, вул. Небесної Сотні, 31, оф. 18

+380 93 482 23 55
+380 98 593 66 09
vovkpartners@gmail.com

Vovk&Partners
Дизайн та розробка - Vladyslav Kurilov

Наша компанія налічує професійних адвокатів та команду досвідчених юристів, які мають суттєвий досвід у відстоюванні прав та інтересів громадян, а також підприємств, установ, організацій.